Deaths    Memoriam

  • Published

KOSIOR, Joseph

KOSIOR, Joseph - In loving memory of Joseph (Ta) who passed away 50 years ago today. Boze, ktorys nam ojca czcdzcic rozkazal zmiluj sie laskawie nad duszami ojca mojej przez chrystusa pana naszego amen. YOUR LOVING FAMILY

In Remembrance

Powered by Facebook